Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Art. 1
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna "klant" genoemd, afgesloten met Tom en Rudi Amusementstoestellen BV, Paddekuil 21, 2490 Balen, België, BTW: BE 0821 444 005. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

BESTELLING
Art. 2
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink "Bevestigen".

RETOUR
Art. 3
De klant beschikt over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen. Deze herroeping dient schriftelijk via email (info@tomenrudi.be) of brief aan Tom en Rudi Amusementstoestellen, Paddekuil 21, 2490 Balen, België kenbaar gemaakt te worden voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen en de bestelde goederen dienen ook binnen een termijn van 14 dagen teruggestuurd te worden naar Tom en Rudi Amusementstoestellen, Paddekuil 21, 2490 Balen, België.
De klant wordt naar keuze terugbetaald of ontvangt een tegoedbon.

BETALING
Art. 4
Betaling gebeurt steeds elektronisch via bankoverschrijving, Bancontact/Mistercash, iDEAL, Maestro, PayPay, Sofortbanking, kredietkaart of er kan betaald worden bij afhaling. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via bankoverschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

LEVERING
Art. 5
De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België en Nederland. Enige vertraging in de uitvoering geeft geen recht op schadevergoeding.
Levering is mogelijk in België en Nederland.
De goederen worden geleverd op een door de klant aangegeven adres door Bpost of kunnen afgehaald worden bij Tom en Rudi Amusementstoestellen, Paddekuil 21, 2490 Balen, Belgiël.

GESCHILLEN
Art. 6
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van Hasselt bevoegd.

BINDING
Art. 7
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox "Ik heb de voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord". Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.